Regulamin

Regulamin korzystania z usług gabinetu DermaEffect

Niniejszy Regulamin określa warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w gabinecie DermaEffect.
Regulamin dostępny jest na stronie www.dermaeffect.pl oraz w recepcji DermaEffect.

Informacje ogólne:

1. Gabinet DermaEffect oferuje usługi kosmetologiczne przy ul. Pułaskiego 30a w Luboniu.
2. Zabieg lub konsultację należy wcześniej umówić telefonicznie (tel. 730 060 650) lub za pośrednictwem jednego z portali: Facebook, Instagram, Moment.
3. Osoby niepełnoletnie muszą na pierwszą wizytę przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym.
4. Z usług Klient może skorzystać po przeprowadzeniu wcześniejszej konsultacji, wykluczeniu przeciwwskazań i zakwalifikowaniu
do zabiegu. Przed wykonaniem zabiegu należy wypełnić także odpowiednie formularze: kartę Klienta, zgodę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, zgodę na zabieg. Klient zobowiązany jest do udzielenia prawdziwych informacji, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
5. Klient jest zobowiązany do poinformowania o zmianach, które mogły zaistnieć od czasu wypełnienia karty Klienta, w tym dotyczących stanu zdrowia przed kolejnymi zabiegami w DermaEffect.
5. Na wizytę należy przyjść bez osób towarzyszących (nie dotyczy osób niepełnoletnich).

6.  Jeżeli istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu, gabinet DermaEffect ma prawo odmówić jego wykonania.
7. Gabinet DermaEffect zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz zakresu oferowanych usług.
8. W przypadku spóźnienia Klienta powyżej 15 minut gabinet DermaEffect ma prawo odmówić wykonania zabiegu lub skrócić jego czas.
9. Klient, korzystając z usług w gabinecie DermaEffect, w pełni akceptuje jego Regulamin.

Zasady rezerwacji terminu usługi:

1. Rezerwacji terminu zabiegu lub konsultacji dokonuje się wyłącznie telefonicznie (tel. 730 060 650) lub za pośrednictwem jednego z portali: Facebook, Instagram, Moment.
2. Klient dwa dni przed planowanym terminem otrzymuje smsa z przypomnieniem o wizycie.
3. W celu odwołania wizyty lub zmiany jej terminu należy skontaktować się telefonicznie (tel. 730 060 650) co najmniej 12 godzin wcześniej.
4. Klient, który zgłosi rezygnację z zarezerwowanego zabiegu w ostatnim momencie lub w ogóle nie powiadomi o tym fakcie, na kolejny termin będzie mógł umówić się tylko po opłaceniu zabiegu z góry. Opłata ta będzie traktowana jako zadatek. Jeżeli klient nie pojawi się na nowo umówionej wizycie, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Zabieg zostanie uznany za wykonany ze względu na zarezerwowany dla Klienta czas.
5. W wyjątkowych sytuacjach DermaEffect zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji wizyty. Wyznaczony zostanie wtedy nowy termin zabiegu.

Zasady dotyczące zakupu indywidualnych pakietów modelujących ciało (karboksyterapia/ zabieg termoaktywny/ zabieg masażu bańką chińską/ lipoliza iniekcyjna):

1. Pakiet jest ważny 3 miesiące od daty zakupu.
2. Opłata przyjmowana jest jednorazowo [z góry] i obejmuje kwotę za całość pakietu.
3. Wszystkie zabiegi należy wcześniej zarezerwować telefonicznie (tel. 730 060 650).
4. W przypadku gdy w trakcie realizacji pakietu wystąpią przeciwskazania, zabiegi można wymienić na inne z oferty gabinetu. Za niewykonane zabiegi kosztów się nie zwraca.
5. Pakiet nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub inne zabiegi (z wyjątkiem pkt 4) – jest to oferta promocyjna.
6. Ustalony wcześniej zabieg, z którego Klient zrezygnuje i nie powiadomi o tym gabinetu DermaEffect lub uczyni to zbyt późno (minimum – to 12 godzin przed zaplanowaną wizytą), zostanie uznany za zrealizowany i nie ma możliwości ubiegania się o zwrot jego wartości.

Zasady dotyczące kart podarunkowych:

1. Karta podarunkowa DermaEffect jest ważna przez okres 3 miesięcy od daty jej zakupu.
2. Aby wykorzystać kartę podarunkową, na zabieg należy umówić się wcześniej telefonicznie (tel.730 060 650).
3. Na zabieg należy przyjść z kartą podarunkową.
4. Jeżeli kwota z karty podarunkowej nie zostanie od razu w pełni zrealizowana, to różnicę tę można wykorzystać przy kolejnej wizycie w DermaEffect – w podanym na karcie terminie.
5. Gdy cena zabiegu przewyższa kwotę podaną na karcie podarunkowej, obdarowany musi opłacić tę różnicę.
6. Karta podarunkowa DermaEffect nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.

Kontakt

Zgoda*

Zgoda

Adres

al. Jana Pawła II 8/7

62-030 Luboń

Telefon

+ 48 730 060 650

Email

gabinet@dermaeffect.pl